SOUTĚŽ: Dobrodružství dětí v 21. století - 4. ročník literární soutěže Albatrosu

Článek od: Anonym - 08.11.2012

Nakladatelství ALBATROS vyhlašuje 4. ročník literární soutěže o nejlepší původní českou prózu na téma

Dobrodružství dětí v 21. století.

V den nakladatelských cen Albatrosu 2013 bude oznámen vítěz.

PODMÍNKY

 1. Zúčastnit se mohou autoři, kteří dovršili v den uzávěrky podání rukopisu 18 let, a to pouze s novinkou, jež dosud nebyla nikde publikována
 2. Téma 4. ročníku: Dobrodružství dětí v 21. století
 3. Rozsah: minimálně 5 normostran, maximálně 80 normostran
 4. Uzávěrka odevzdání rukopisu pro 3. ročník: 30. listopadu 2012
 5. Přihlášené práce budou hodnoceny anonymně odbornou porotou
 6. Oceněná próza vyjde do data vyhlášení dalšího ročníku soutěže (pro 4. ročník platí vydání vítězné práce na jaře 2014) a vítěz získá vedle standardního honoráře i finanční odměnu 25 000 Kč

(Zdanění výher se řídí § 4 odst .1 písm f) a § 36 odst.2 písm. k zák. o dani z příjmů č.586/1992 Sb. v platném znění. Znamená to tedy, že výhra převyšující 10,000 Kč je zdaněna zvláštní sazbou daně 15% a to organizátorem soutěže. Výhry do 10.000 Kč jsou od daně z příjmů osvobozeny.)
---
PROPOZICE

 • Rukopis (kompletní text) musí být odevzdán v tištěné podobě - nejlépe v normostranách, tj. 60 úhozů na řádku a 30 řádků na stránce - ve 2 vyhotoveních (zaslaný mailem nebude přijat)
 • Rukopis ve 2 kopiích (bez identifikace autora) musí být doručen do sekretariátu Albatrosu nejpozději do dne uzávěrky soutěže současně s přihláškou do soutěže. Přijetí rukopisu bude písemně potvrzeno nakladatelstvím spolu s přidělením soutěžního čísla
 • Přihlášku do soutěže (Formulář, který obsahuje jméno autora, kontaktní adresu, název práce a souhlas s podmínkami soutěže.) přiložte k rukopisu v samostatně zalepené obálce
 • Přihlášku naleznete na této stránce dole

Nabídka rukopisu a informace pro potenciální autory

Jste autoři textu a chcete ho publikovat v některém z našich nakladatelství? Pak prosím postupujte následujícím způsobem.

Informace o Vašem rukopisu (rkp.) zašlete na adresu nakladatelství:

 • ALBATROS Media a. s.
 • Na Pankráci 30
 • 140 00 Praha 4

nebo elektronickou poštou na:

Zásilku označte heslem „Nabídka".

O nabízeném rkp. uveďte následující informace:

 1. Charakteristiku, stručný obsah díla
 2. Adresáta pro jakou věkovou skupinu je rkp. určen: pro děti // pro teenagery // pro dospělé čtenáře žánr (leporelo, komiks, pohádky, poezie, próza historická nebo ze současnosti, četba dívčí, sci-fi, fantasy, dobrodružná atd.)
 3. Rozsah - předpokládaný počet normostran (1800 znaků na 1 stranu); pokud nepíšete na počítači, uveďte počet vytištěných stran rkp.
 4. Publikační činnost - zda nabízená kniha již vyšla, existuje vrukopise, nebo jde o námět, předchozí zkušenosti, bibliografie
 5. Proč jste oslovili právě Albatros Media?
 6. Stručnou informaci o Vás - bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, příp. důležité informace vztahující se krkp.
 7. Ukázku

2 až 3 stránky textu (ukázka ilustrace)

Na posouzení rkp. si vyhrazujeme 2 měsíce.

Nevyžádané rukopisy nevracíme!

Přihláška ke stažení zde.

Přidat komentář