LITERATURA: Sci-fi román na pokračovanie od dvanástich autorov

Článek od: Anonym - 18.02.2013

Sci-fi román na pokračovanie od dvanástich autorov

Vesmírni tuláci sa vydávajúna svoje dobrodružstvámedzi hviezdami v spoločnom literárnom diele vybraných autorov portálu scifi.sk.

Prešov, 14.02.2013

„V deň, keďsa roztrhlo nebo, bola Kailin na love.“Tak sa začína prvákapitola literárneho experimentu a unikátneho projektu slovenského portálu scifi.sk. Vesmírni tuláci –tak meno spoločného diela dvanástich autorov –súrománom na pokračovanie, ktorého každúkapitolu píse odlišnýprispievateľ. Na jej napísanie máale iba jeden mesiac.

„Cieľom projektu je na jednej strane ponúknuťnádejným mladým autorom a autorkám slovenskej vedecko-fantastickej scény priestor na zviditeľnenie, zároveňim ale na strane druhej umožniťzúčastniťsa zaujímavého projektu, v ktorom musia v relatívne krátkom čase, a to v priebehu jedného mesiaca, vyprodukovaťkvalitnýtext v rozsahu jednej kapitoly spoločného románu,“predstavuje projekt jeho koordinátor Alexander Schneider. Pritom musia autori nadviazaťna predchádzajúci dej a reálie, taktiežale nechaťscénu otvorenúpre tých autorov, ktoríešte len budúna rade. Na konci roku sa teda čitatelia dočkajúhotového románu s dvanástimi kapitolami od dvanástich autorov, jednotlivékapitoly budúale vychádzaťpostupne stále na konci mesiaca na webstránkach portálu scifi.sk.

V decembri scifi.sk uverejnilo dotazník s námetmi, z ktorých si mohli čitatelia vybraťtie, ktoréby chceli v príbehu vidieť. Prvúkapitolu, ktorávyšla plánovane koncom januára, napísal Juraj Búry, iniciátor projektu: „Z výsledkov dotazníka vyšiel peknýmiš-maš, ale myslím, že sa mi do prvej časti príbehu podarilo daťvšetky ingrediencie, ktorébolo treba. Hlavníhrdinovia tak stroskotajúpočas prvej cesty ľudstva červou dierou na neznámej planéte, ktoráskrýva nejedno tajomstvo. Teraz som zvedavý, ako si s tým ďalšíautori poradia. “Okrem tích, ktorídoteraz publikovali len na scifi.sk, píšu ostatnékapitoly aj ostrieľaníautori ako Janko Gálik a Janka Tabačková, ktorých poviedky sa umiestnili na stupňoch víťazov žánrových súťažíIstrozinu a IstroConu, alebo ste si ich mohli prečítaťv zborníku Ceny Fantázie.

Scifi.sk je najstaršíslovenskýportál pre sci-fi, fantasy a ďalšie žánre fantastiky, ktorýsa užod roku 1995 sústreďuje nielen na spravodajstvo zo svetovej a slovenskej kultúrnej produkcie týchto žánrov, ale zároveňponúka priestor najmäzačínajúcim autorom a autorkám publikovaťsvoje texty priamo bez redakčného zásahu, aby ich takto mohli vystaviťspätnej väzbe moderátorov ale aj širokej verejnosti. V roku 2010 scifi.sk vydalo zadarmo elektronickúzbierku sci-fi poviedok pod názvom Zárodky hviezd a v priebehu prvého štvrťroka 2013 plánuje podobnúzbierku fantasy poviedok. Vesmírni tuláci je prvým spoločným projektom viacerých autorov na tomto portáli. Prvúkapitolu Vesmírnych tulákov z januára si môžete prečítaťtu: http://www.scifi.sk/poviedky/3341/Vesmirni_tulaci_-_I._Stroskotanci.html.

Přidat komentář