UKÁZKA: Roger Zelazny, Nesmrtelný

Článek od: Redakce - 02.06.2014

Anotace:

Země má problémy.

"Třídenní" válka ji brutálně vylidnila. Kolonie na Marsu a Titanu se po ní stěží udržely. A pak přišli Vegané...

Nikoli se zbraněmi, ale s šekovými knížkami. Vykupují zbylá nezamořená území, aby zde stavěli letoviska.

Jenže každé letovisko může vybuchnout a každý turista z hvězd skončit ošklivě. Náš hrdina, který si říká Konrád, se nezastaví před ničím.

Jako poslední šampion Země si to nemůže dovolit...

 

Ukázka:

„Hleďte,“ pronesl Ramses.
„¡Madre de Dios!“ vydechl Dos Santos.
Hasan něco zabručel.
Rudá paruka se ke mně rychle otočila, ale pak se od­vrátila. Kvůli stínítku jsem neviděl, jak se tváří. Ellen se stále ovívala.
„Copak to dělají?“ zeptal se Myštigo. Poprvé jsem ho viděl opravdu překvapeného.
„Co by, rozebírají velkou Chufuovu pyramidu,“ od­po­věděl jsem.
Až po chvíli ta otázka padla a položila ji Rudá paruka.
„Proč?“
„Inu,“ oznámil jsem, „tady v kraji panuje veliká nouze o stavební materiál; ten ze Staré Káhiry je ra­dio­aktivní – takže ho získávají tím, že rozkládají na prvočinitele tuhle prastarou ukázku geometrie.“
„Hanobí památku na někdejší velkolepost lidstva!“ vybafla.
„Nic není levnější než někdejší velkolepost,“ utrousil jsem. „Nás zajímá přítomnost, a oni nemají z čeho stavět.“
„Jak dlouho to už probíhá?“ zeptal se Myštigo tak drmolivě, až slova splývala.
„S rozebíráním jsme začali před třemi dny,“ odpověděl Ramses.
„Kdo vám dal právo něco takového provést?“
„Povolení vydalo Oddělení umění, památek a archi­vů při Zeměúřadu, Srine.“
Myštigo se otočil ke mně, jantarové oči mu zvláštně zaplály.
„Vy!“ vyrazil.
„Já,“ připustil jsem. „Správně, jsem komisařem toho oddělení.“
„Proč o téhle vaší aktivitě nikdo jiný neví?“
„Protože sem už téměř nikdo nechodí,“ vysvětlil jsem. „– Což je další dobrý důvod to rozebrat. Poslední dobou se na to už ani nikdo nedívá. A já mám úřední pravomoc, abych podobné aktivity schvaloval.“
„Přiletěl jsem se na ni podívat až z jiného světa!“
„No tak se honem dívejte,“ poradil jsem mu. „Mizí před očima.“
Otočil se a upřel oči na pyramidu.
„Zjevně nemáte nejmenší ponětí, jakou má ta stavba skutečnou hodnotu. Anebo, pokud máte…“
„Naopak, vím zcela přesně, jakou má cenu.“
„…A ti nebožáci, které jste na tu práci poslal,“ – rozhlížel se a mluvil čím dál hlasitěji – „se dřou pod žhavými paprsky toho vašeho ohavného slunce – v těch nejprimitivnějších podmínkách! Slyšel jste vůbec někdy o stavebních strojích?“
„Jistěže. Jsou drahé.“
„A vaši předáci mají biče! Jak můžete takhle zacházet s vlastními lidmi? To je úchylné!“
„Všichni se na práci přihlásili dobrovolně a dostávají mzdu – a Herecká asociace nám stejně nedovolí biče používat, ačkoli chlapi byli pro. Máme pouze dovoleno práskat s nimi do vzduchu poblíž dělníků.“
„Herecká asociace?“
„Jejich odbory. – Chcete vidět nějakou techniku?“ ukázal jsem rukou. „Podívejte se támhle na kopec.“
Podíval se.
„Co se tam děje?“
„Všechno to nahráváme.“
„Za jakým účelem?“
„Až to bude hotové, sestříháme to na snesitelnou délku a pustíme pozpátku. Nazveme to ‚Stavba Velké pyramidy‘. Mohla by z toho být docela sranda – a peníze. Vaši historici se předhánějí s domněnkami, jak přesně jsme to postavili, už od chvíle, kdy se dozvěděli, že to existuje. Tohle by jim mohlo udělat trochu radost. Rozhodl jsem, že ideální bude použít metodu HSNN.“
„HSNN?“
„Hrubá síla a naprostá neznalost...

 

Informace:

Autor: Roger Zelazny

Nakladatelství: Straky na vrbě

Překlad: Richard Podaný

Autor obálky: Tomáš Kučerovský

Edice: Západní fantastika (26)

ISBN: 978-80-87364-43-7

Cena: 195,- Kč

Přidat komentář