SOUTĚŽ: Žoldnéři fantazie 2015

Článek od: Redakce - 16.04.2015

Rok se s rokem sešel a Žoldnéři jsou zpět. Tentokrát s pár změnami oproti minulým ročníkům, takže i ostřílení veteráni by měli zpozornět.

 • rozsah prací nesmí překročit 46.000 znaků včetně mezer (budeme to ověřovat, tak si to zkontrolujte – např. ve Wordu)
 • počet zaslaných prací od jednoho autora není omezen (ale uvědomte si, že budete konkurovat sami sobě)
 • povídky musí být v českém jazyce a musí obsahovat fantastické prvky (Žoldnéři fantazie se profilují jako fantasy soutěž, proto klasické SF raději posílejte jinam)
 • nesmí jít o práce již publikované, k publikaci připravované nebo obeslané v jiných soutěžích
 • každou práci vytiskněte ve 3 exemplářích, jednostranně, na formát A4 čitelným (méně je někdy více, takže nedoporučujeme různé umělecké fonty) fontem velikosti 12 s řádkováním 1,5 a všemi okraji nejméně 1,5 cm
 • práce sešijte sešívačkou nebo nějak jinak svažte (doporučujeme pro jistotu i číslovat stránky – když se práce změní v salát, je identifikace pořadí stránek někdy náročná)
 • soutěž je anonymní, takže práce nikde nepodepisujte!
 • k zásilce připojte v zalepené obálce papír, na němž bude vaše pravé jméno, adresa, datum narození, email, telefon a názvy všech vámi zaslaných prací (organizátoři budou respektovat přání autora být publikován pod pseudonymem, ale v obálce musí být vaše skutečné jméno a adresa!)
 • 3 nepodepsané exempláře od každé povídky + zalepenou obálku s osobními údaji zašlete poštou na adresu Olga Kostkanová, Doležalova 1036/2, Praha 9, 198 00. Na obálku napište heslo „Žoldnéři“
 • zároveň (tj. povídku musíte poslat poštou i elektronicky, jinak nebude do soutěže přijata!) zašlete povídku v elektronické formě z emailové adresy, která v zájmu zachování anonymity neobsahuje vaše jméno a příjmení (můžete si pro tento účel vytvořit třeba email na jméno postavy) na adresu zoldneri@asf.cz (soubor potřebujeme pro případné vydání a pro kontrolu délky práce)
 • organizátoři soutěže si vyhrazují právo (ne povinnost) na jedno otištění povídky
 • uzávěrka je 30. června 2015

P. S.: Soutěžní příspěvky nevracíme. Jsou archivovány pro další studium a stejně byste je zpátky nechtěli; po přečtení několika porotci vypadají, jako by je ožvýkal jak.
P. P. S.: O místě slavnostního vyhlášení výsledků ty z vás, kteří se umístí, včas informujeme.

Zdroj: www.straky.cz.

Přidat komentář