Putování za magickými tvory 4: Bazilišek (řec. basiliskos, lat. regulus)

Článek od: Petra Mandelíčková - 18.12.2016

V Tajemné komnatě jsme se seznámili s baziliškem jako obrovským hadem, který vraždí pohledem, ale i smrtelně jedovatými špičáky. J. K. Rowlingová se nechala inspirovat zvířetem z evropské mytologie. Po jeho stopách se dnes vydáme a vězte, že až vás na konci cesty seznámím se skutečným baziliškem, spíše vás rozpláče smíchy než děsem.

 

Zdroj

J. K. Rowlingová připisuje prvního baziliška pokusům řeckého černokněžníka Herpa Prohnilého. Ten si poprvé uvědomil, že vysedí-li ropucha slepičí vejce, vylíhne se právě bazilišek. Plaz obrovských rozměrů se šarlatovým kohoutím chocholem na hlavě. Zabíjí jednak pohledem, druhak obrovskými jedovatými zuby.

Antický bazilišek

Řecký původ baziliška je velmi pravděpodobný, byť se nám první záznamy o něm dochovaly až z prvního století našeho letopočtu od Plinia Staršího. Plinius baziliška popisuje jako cca 30 cm dlouhého hada s výrůstky na hlavě, které připodobňoval ke královské koruně.  Řecký název baziliška basiliskos přímo odkazuje na „malého krále“. Díky koruně se tedy stal pomyslným králem plazů. Tohoto plaze je podle Plinia možné nalézt v Africe a na rozdíl od ostatních hadů, útočí ve vzpřímené pozici. Antický bazilišek ještě neměl smrtící pohled, nicméně jeho dech měnil úrodnou zemi v poušť. Osudným bylo tomuto antickému baziliškovi kohoutí kokrhání či pach lasičky. Bylo ale třeba baziliška zahnat do nory a zavřít ho tam, ten se nadýchá lasiččích „výparů“ a zemře. Ve skutečnosti lasička hada v obraně potomků a hnízda usmrtí, ale nesežere.

Zůstává otázkou, zda se Plinius neinspiroval kobrami, k čemuž se přiklánějí i historici. Je to skupina hadů, mezi které patří též známá Kobra královská, kterou máme nejčastěji ve spojení s poslední egyptskou královnou Kleopatrou. Kobry v případě ohrožení zaujmou vzpřímenou pozici a roztáhnout „kápi“, což mohlo připomínat korunu. Některé druhy kober jsou také schopny plivat jed na dálku, což mohlo být základem pro pověsti, kdy bazilišek zabíjel bez přímého kontaktu.  

Zdroj

 

Jedno z mnoha středověkých ztvárnění baziliška jako hada s korunou

Středověký bazilišek

Obdobně jako u fénixe či jednorožce, i u baziliška se středověk odchýlil od tradice a vytvořil si vlastní mytické zvíře s notným přídavkem fantazie. Jak byli antičtí mudrcové blízko přírodním vědám, tak se středověká víra odklonila od rozumu a zamířila na pole mysticismu. V bestiářích se setkáme s popisem baziliška jako tvora s hlavou hada, ale tělem kohouta. Tento bazilišek už „nežil“ pouze v Africe, ale přestěhoval se až do Anglie. Dokonce získal nové anglické označení cockatris, což odkazuje k jeho kohoutí části (ang. cock kohout). Změna také nastala v původu baziliška, už nestačilo, aby nosnice snesla „divoké“ vejce, což se stává u mladých slepic, které ještě nemají konkrétní hnízdo a nejsou plně vyzrálé. Tato vejce jsou často malá, někdy bez žloutku či s narušenou skořápkou. V angličtině se toto vejce nazývá „cock’s egg“ tedy „kohoutí vejce“.  Baziliščí vejce tedy musel snést přímo sám kohout. Ropucha v pověstech však dál zůstala jako ta, která musí vajíčko vysedět. Heraldika později baziliška opět poupravila, až se občas můžeme setkat se stíráním rozdílů mezi draky a bazilišky.  Dokonce se tento kohoutí bazilišek může plést s fénixem, což je ale opravdu velký rozdíl. Jak v symbolickém významu jednotlivých zvířat, tak v jejich původu.

Zdroj

 

Středověk vzal doslova původ baziliška z kohoutího vejce vysezeného ropuchou a vznikl nový 

Bazilišci dnešních dní

Dnes díky světu Harryho Pottera známe baziliška antického původu. Ten středověký může občas upadat v zapomnění. Kdo je ale ve většině případů neznámí, je paradoxně skupina plazů, kteří se bazilišci jmenují a opravdu žijí mezi námi. Za příklad si uveďme Baziliška zeleného (Basiliscus plumifrons). Tento tvor žije v Jižní Americe. Má dlouhé zadní nohy, na které se v případě nebezpečí postaví a utíká do bezpečí. Jeho hlavu zdobí „korunka“. Pokud se na fotku podíváte, ani vás jeho jméno nepřekvapí. Spojují se v něm představy jak antického baziliška jako korunovaného hada, tak dlouhonohého plaza.

Zdroj

Bazilišek na útěku

Zdroje:

COLBERT, David. Kouzelný svět Harryho Pottera. Praha: Albatros, 2002. ISBN 80-00-01058-5

ROWLINGOVÁ, J. K. Fantastická zvířata a kde je najít. Praha: Albatros, 2002. ISBN 80-00-01020-8

 

http://from-bedroom-to-study.blogspot.cz/2013/02/the-perfidious-perils-o...

http://www.theoi.com/Thaumasios/Basiliskoi.html

http://www.mythicalcreaturesguide.com/page/Basilisk

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bazili%C5%A1ek_zelen%C3%BD

Přidat komentář