POZVÁNKA: Fantastika a mýtus v antropocénu

Článek od: Redakce - 03.02.2018

Vztah mezi mýtem a fantastikou je obzvlášť komplikovaný. [...] Obě slova mají tolik významů a možností použití, že mohou být zároveň synonymy i přímými protiklady.

(Brian Attebery, Stories about Stories)

Antropocén je přesvědčení, že lidstvo už nevratně změnilo živý svět [a že] osud planety je zcela ovládán a utvářen lidstvem. [...] Podobně jako většina mylných filozofií je antropocénní světonázor převážně produktem dobře míněné nevědomosti.

(Edward O. Wilson, Half-Earth: Our Planet’s Fight for Life)

Mýtus a fantastika jsou odedávna formami kolektivního snění. Nabízejí metaforické zakotvení ve stávající realitě a zároveň inspirují představivost k zobrazení odlišného světa. Mýtus a fantastika slouží jako prostředek k prozkoumání pojmů hrdinství, skupinové identity, moci a osudu; pro otázky o významu života, etiky a štěstí; pro vyjádření společenské kritiky a spekulování o nadpřirozeném. Co tyto otázky znamenají v době, v níž lidská činnost převratným způsobem mění tvář planety? Jak mohou být mýtus a fantastika využity pro nadějné, konstruktivní snění, které není únikem od skutečnosti? Mohou naznačit směr, jakým obnovit spojení s přirozeným spíše než nadpřirozeným? Dokážou vytvořit vizi neantropocentrického života, ve kterém jsou lidé spíše součástí biosféry než jejími vládci?

Tato konference si klade za cíl prozkoumat výzvy a příležitosti, jež se pro mýtus a fantastiku otevírají v souvislosti s šířící se diskuzí o klimatických změnách, znečištění, zániku habitatů, masovém ožebračování a migraci a o dalších důsledcích vlivu globálního kapitalismu na přírodní a lidský svět – vlivu, kterému se jinak říká „růst a rozvoj“. Pokud mýtus a fantastika zůstávají vhodnými prostředky pro konstruktivní snění, jak fungují v období antropocénu: přijímají, ignorují, nebo napadají jeho předpoklady? Čí vize o změně vyjadřují nebo schvalují a čí vize opomíjejí? A především: mohou nám mýtus a fantastika pomoci přehodnotit, co znamená být člověkem v době, již Amitav Gosh nazval „Velkým vyšinutím“?

Obracíme se na akademické pracovníky, doktorandy a studenty, na umělce a nezávislé badatele ze všech oblastí humanitních, vzdělávacích a společenských věd. Přihlášky mohou zahrnovat komparativní literární studia, lingvistiku, divadelní a filmovou vědu, studia interaktivních médií, kognitivní vědu, psychologii, sociologii a religionistiku, uměnovědná studia, filozofii, pedagogiku, populární kulturu, hudbu, materiální (hmotnou) kulturu a související oblasti. V tomto širokém spektru vyzýváme účastníky k přezkoumání, interpretaci a probádání různých aspektů fantastiky a mýtu v antropocénu. Doprovodné prezentace jsou podporovány, ale nejsou nutností.

Témata mohou zahrnovat:

• Reprezentaci antropocénu ve fantastice, včetně výtvarného umění
• Jak se fantastika zabývá nebo vyhýbá morálním, etickým a politickým výzvám antropocénu
• Antropocén jako mýtus a mýty o antropocénu
• Mýtus a fantastika v příbězích o konečném triumfu nebo nevyhnutelném konci lidstva
• Magická víra o antropocénu
• Věda a falešné zprávy o antropocénu jako součást fantastiky
• Domorodá a globální fantastika versus antropocén
• Fantastika, mýtus a nový humanismus (nebo posthumanismus)
• Fantastika jako moderní forma mýtotvorby
• Fantastika, ekopoetika a étos „zeleně“
• Filmy, anime, videohry, obrázkové knihy, komiksy, grafické romány a další (multimodální) formáty představující nový (?) vztah mezi člověkem a přírodou
• Ekokritické a/nebo antropocénní čtení mýtu a fantastiky
• Fantastika, mýtus a apokalypsa
• Fantastika přežití nebo obnovení současné civilizace
• Práce Ursuly K Le Guinové, N. K. Jemisinové, Paola Bacigalupiho a dalších spisovatelů zabývajících se antropocénem

Příspěvky nemusí být omezeny na výše uvedená témata nebo jednu formu podání.
Vybízíme potenciální účastníky k předkládání návrhů na přednášky, panely, fóra, workshopy, multimediální akce nebo návrhy nových prezentačních forem. V případě nejistoty adresujte dotazy na e-mail fantastika.brno@gmail.com.

Potvrzení plenární řečníci:
Brian Attebery, Idaho State University
Marek Oziewicz, University of Minnesota

Vítáme přihlášky v angličtině, češtině nebo slovenštině. Abstrakty o maximálním rozsahu 500 slov zasílejte elektronicky na adresu fantastikabrno@gmail.com. K abstraktu připojte stručný odborný životopis a kontaktní e-mailovou adresu.

Sledujte webové stránky konference: fantastika.phil.muni.cz

Uzávěrka pro podání návrhů je 28. února 2018. Autoři budou informováni o přijetí příspěvku do 15. března 2018. S výjimkou zvaných řečníků budou všechna vystoupení na konferenci omezena na 20 minut. Účastnický poplatek, splatný nejpozději do 30. dubna, činí 65 EUR nebo 1700 Kč. Autoři vybraných příspěvků mohou být po konferenci vyzváni k účasti na kolektivní recenzované publikaci.

Za pořadatele se na setkání těší
Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D.

Ústav české literatury a knihovnictví
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Údolní 53 602 00 Brno

 

Přidat komentář