Moc díky za poznámku :) název samozřejmě na zmíněnou biblickou pasáž odkazuje, to je pravda. Ale vzhledem k tomu, že se nejedná o doslovný výňatek ale spíše referenci, jsem se rozhodla to uvést takto :)

Renata Seiferová alias Saggitta