Veselé historky z Guslaru vycházely původně nepravidelně právě ve Sputniku, patrně jejich popularita donutila tehdejší Lidové nakladatelství vydat je knižně.