Z odporu k násilí většinou vyléčí první přepadení - pokud ho oběť samozřejmě přežije. Totéž platí pro odpor ke zbraním. Jak kdysi pravil nějaký klasik: "Jednou je přestalo bavit nastavovat druhou tvář. Nebo už prostě nechtěli chodit po světě s nateklou hubou."