Mít odpor k násilí přece neznamená nebránit se. Vidím jistý rozdíl mezi tím chtít násilím něco vyřešit a odpovídajícím způsobem se bránit napadení. Ať ten lump, co si začal, má nateklou hubu taky a raději víc !

Asi se shodneme, že násilí bylo, je a bude. Nejsem slepý, stačí sledovat, co se děje ve světě i u nás. To ale přece neznamená, že se budu násilím opájet. Nemluvím o světě bez násilí - nejsem až takový utopista - ale o snaze otočit trend a jeho rozsah nezvětšovat a tlumit ho.