Měl jsem dojem, že už jsem jiným kanálem sděloval: např. první výskyt jména "spisovatele a Wyndhamova přítele Samuela Younda (známého pod pseudonymem John Christopher)" (str. 241) je zkomolený, ale později se objevuje správně jako Youd.

Nebo pasáž, jak Harris otec "v Birminghamu se posléze seznámil s Gertrude Parkesovou (1869-1953), kterou si vzal roku 1902 ve farním kostele v Ulvertonu [to je zase překlep, přímo Kettererův: existuje pouze Ulverston] v hrabství Lancashire, kam se dvojice přestěhovala" (239) pranic neodpovídá originálnímu "he met Gertrude ... and married her at the Parish Church in Ulverton, Lancashire, where they had eloped, in 1902". jak je z textu zjevné, i po svatbě žili v Birminghamu a okolí; do 270 kilometrů vzdáleného výletního městečka pouze utekli, aby se mohli vzít bez vědomí, respektive navzdory nevoli nevěstiných bohatých rodičů, která (jak opět text podrobně rozebírá) se brzo ukázala oprávněnou.