Nikoliv, to co píšete je historie, kterou vymyslela papežská církev. Slované mají své dějiny a mají rok 7525. Naše dějiny jsou ukradeny a přepsány. Praslované jsou nejstarší obyvatelé Evropy a jsou to oni, kdo osidlovali Asii a konecknonců Etruskové jsou také Praslované. Indické Védy uvádějí, že víru přinesli moudř starci ze severu, kteří přešli Himaláje. Jinak Himaláje, Palmýra, Mezopotámie, Tripolis jsou Slovanské výrazy. A šok - Venédi, Vandalové co dobyli Řím jsou také slovanské kmeny. Doporučím knihu O Slovanech úplně jinak, kterou napsal A. Horák a je toho mnohem více, ale to by bylo na dlouho a chce to zahodit to co do vás natloukl školní systém, který neustále čerpá z dogmat německých histiriků 19. století. Stejně tak je fraška Cyril a Metoděj, kteří údajně přinesli víru a písmo. Nesmysl, Slované měli svou víru a bukvice již dávno před tím. Naopak přinesli pouze zmar a christanizaci, jež byla genocidou Slovanů. Nu a jak vysvětlit, že 80% Slováků má geny předků, kteří žili ve střední Evropě před 8 000 lety? Pokud by docházelo k velkém míšení tak nemůže být podíl 80% a s přihlédnutím, kolik žije na Slovensku cikánů se jedná téměř o 100%. Molekurární genetika je prevít, apropos Maďaři jsou z velké části Slované 60%, to je fičák! Jinak Němci mají obdobný problém s přepisem dějin a o Keltech se toho také moc neví (Zillmer se domnívá a předkládá důkazy, že Keltové osidlovali Ameriku ještě před Kolumbem). Hovg