Tyjo, překládá vůbec pro Laser ještě někdo jiný než Žáček? To je ten důvod, proč poslední dobou skoro nic nevydávají? Nebo co se to v té Plzni zase děje za nepravosti?