Začnu z daleka (to já často).  Už si nepamatuji, v kterém roce jsem byl přibrán mezi Akademiky, ale velmi záhy jsem si uvědomil, že Akademie má obrovský problém v základním nastavení, potíž, kterou sám za sebe nazývám "Nebula versus Hugo" - jinými slovy, má to být "odborná" nebo "čtenářská" anketa/cena? ASFFH se snažila být oboje najednou, což dost dobře nejde; reformy, které tam před několika lety zavedla Jana Jůzlová, byly snahou ten rozpor vyřešit, leč - nikoli její vinou - snahou ve výsledku dosti polovičatou... Dlouho jsem si myslel, že jediné funkční řešení je udělat z ní aparát čistě odborný, i za tu cenu (respektive především za tu cenu), že by ze stávajícího počtu Akademiků bylo osmdesát procent odejito (včetně mne).

A teď tu máme tohle. Anketu, která předem resignovala na to, být anketou veřejně čtenářskou, což chápu, protože čtenářská anketa bez mantinelů sice netrpí nedostatkem respondentů, leč jejich kvalita je v souhrnu... řekněme... nevyrovnaná. Takže fajn. Organisátor zvolil mnou - viz výše - preferovaný přístup a oslovil okruh těch, které má za odborníky. Což ovšem, jak se ukazuje, naráží na to, že "odborníci" zhusta a) podléhají únavě materiálu a b) jsou limitováni nežádoucím střetem zájmů... (Obojí pozoruju sám na sobě, proto taky přispívám pokaždé toliko nezapočítávaným komentářem, obojí víceméně přiznávají i všichni diskutující nade mnou.)

Takže to vypadá na slepou uličku (doufejme, že pouze vypadá). Vidím z ní ale pouze dvě jakés takés myší díry ven: pokud možno co nejvíc rozšířit síť oslovených (neptejte se mne ale jak, to nevím, a nadto se to musí činit opatrně, aby kvantita nepohřbila kvalitu) a ve vyzývacím mýlu propříště více zdůrazňovat, že má-li respondent pocit, že něco z toho, čím se v minulém roce zabýval profesně, by si zmínku zasloužilo, nechť ji i tak - ovšemže nebodovaně - učiní...

Protože rozhodně by bylo škoda ten projekt pohřbít. Mám tyhle novoročními přehled a žebříčky rád, jako autor (vždycky potěší, když se v nich člověk najde) i jako čtenář ( neb upozorňují na to, co jsem přehlédl a přehlédnout neměl) - a nevím, jestli jste si toho všimli, leč v poslední době jich povážlivě ubylo...