Dokud Akademie, nebo jakákoliv podobná cena/soutěž, nebude mít pozitivní vliv na prodejnost knih, je taková cena zcela zbytečná. Což nebude, dokud taková cena bude jen poplácáváním mezi kamarády v SFF ghetu po zádech a neprodá se navenek.