LIDÉ: Philip Kindred Dick

Článek od: Jan Žlebek - 13.10.2010

Philip K. Dick započal svou cestu životem 16. prosince 1928 v Chicagu, zesnul krátce po padesátce 2. března 1982 v kalifornském Orange. Podobně jako mnoho géniů hudby či malířského umění se i tento americký autor dočkal největší slávy až po smrti. Jeho životní dráha byla poznamenána bojem se schizofrenií a experimentováním s drogami. Právě tyto zážitky byly možná tou cenou, již autor zaplatil za svou spisovatelskou jedinečnost. Zážitky s pozměněným stavem vědomí silně ovlivnily Dickovu tvorbu, v níž lze najít autobiografické obrazy skepse ohledně povahy reality, vážné otázky (ne)normality myšlení či věrné popisy halucinatorních stavů. Na jaře roku 1974 prožil mystický zážitek spojení s paprskem růžového světla, jež považoval za osobní setkání s Bohem a jenž ovlivnil jeho tvorbu i jeho samého až do smrti. Ačkoliv první román napsal již ve čtrnácti letech, ocenění kritikou i čtenáři přišlo až mnohem později.

Přihlásit se k odběru RSS - Blade Runner