LITERATURA: Vampýři Jenny Nowak

Článek od: Lament - 28.02.2010

Jenny NowakJenny Nowak, vlastním jménem Jana Moravcová, se narodila v Jihlavě, ve městě proslulém gotickou historií, stříbrnými doly a tajemnými podzemními chodbami. A kdo ví, nakolik ji toto prostředí ovlivnilo na její životní dráze. Původní povolání módní návrhářky obuvi brzy vyměnila za práci chovatele zvěře, nejprve v jihlavské a poté v pražské zoologické zahradě.

O něco později se začal rozvíjet její zájem o magii a vampyrismus a tak začal vznikat její první román Nemrtvý, jehož podstatná část byla napsaná o přestávkách v přípravně zvířecího krmení. Teprve když vyšel a jednalo se o vydání druhého, začala Jenny Nowak uvažovat o tom, že by se jí literatura mohla stát profesí. I nadále se aktivně zajímá o magii, vampyrismus, gotiku a všechno, co s tím souvisí. Často jezdí do Transylvánie a sbírá klasické černobílé filmové horory zlaté éry. Své knihy píše pod pseudonymem, neboť její občanské jméno již bylo obsazené jinou autorkou.

Už svou první knihou (a zároveň chronologicky šestým dílem ságy o Vladu III.) dala jasně najevo, jaký bude její autorský styl. V době, kdy se na nás ještě ze všech stran nehrnula červená upírská knihovna komerčního zaměření, se dal ještě (s autorčiným shovívavým souhlasem) označit jako červená knihovna pro vampýromily. Dnes by to ovšem bylo velice zavádějící. V příbězích paní Nowak není místo pro červeňoučkou. Když už tak rudou jako krev a vášeň a černou jako zející hrob. Chlad hrobky, zuřivý chtíč, osudová láska a hlavně nikdy neutuchající bolest a zoufalství. Z každé stránky na čtenáře vyskakují tak silné emoce, že by před nimi každá harlekýnka v panice uprchla.

Jedním z velice lákavých atributů tvorby paní Nowak je také obratné splétání nitek již existujících příběhů, či domněnek, kolujících v souvislosti s Vladem Tepesem ale i vampýry jako takovými. S neskutečnou citlivostí spřádá vlákénka historie, uměleckých děl a vlastních vizí tak, že vzniká dokonale sugestivní tapisérie, bez ošklivých děr či příliš jednoduchých nebo násilných motivů.

Na celém jejím díle je znát autorčino nesmírné porozumění, které má jak pro lidi, tak pro monstra. Tohle není žádná odlehčená akční četba, ale sonda do srdcí, ať už bijí, nebo jsou již dlouho vychladlá. I to je jistě důvod, proč si Jenny Nowak rychle našla poměrně rozsáhlý okruh fanoušků (její romány byly v některých případech vyprodány velmi rychle a v průběhu posledních let se znovu vydávají), kteří její knihy hodnotí velmi vysoko. A nejsou to zdaleka jen ženy nebo dívky.

Vlajkovou lodí tvorby Jenny Nowak jsou knihy o Vladu Draculovi. Autorka v nich postupně odkrývá osudy knížete Vlada III., přezdívaného mimo jiné Tepes. Příběhy nevycházejí chronologicky, Jenny přeskakuje jednotlivá historická období, aby se k nim zase vracela a na otázku, zda to její hrdina dotáhne až do našeho století, jen tajemně mlčí.

Dračí krev Jenny NowakChronologicky prvním příběhem Vlada Densza Bely Draculy je Dračí krev (Mht 1995, Netopejr 2005). Je to příběh z dob, které zná každý ctitel Vlada Draculy. V polovině 15. století trpí Sedmihradsko pod nájezdy tureckých hord. Těm se dokáže postavit jen jediný – kníže řádu Draka, který se spojí i se silami temnot, aby získal svobodu pro sebe i svou zemi. To však není vše, čeho si žádá…

V kontextu autorčiny tvorby je to patrně nejdivočejší kniha, kompilát krve, života a dobrodružství. Vlad je ještě převážně člověkem, plným sil a touhy po životě.

Trůn pro mrtvého Jenny NowakDruhým románem draculovského cyklu je Trůn pro mrtvého (Netopejr 2000; Netopejr 2009). Po smrti Vlada III. vládne Transylvánii kníže Michail. Bojaři však s tímto nástupcem nesouhlasí a zosnují únos knížecího syna Mihney. Situace kolem trůnu se komplikuje, mnozí však vědí, že předešlý legendární vladař není tak mrtvý, jak je o tom svět přesvědčen.

Trůn pro mrtvého je mimořádně čtivým hybridem historického románu, akčního dobrodružství a autorčiných nezaměnitelných krvavých motivů.

Krvavé býlí Jenny NowakKrvavé býlí (Netopejr 2004)

Mladý vladař, potomek rodu Dracul, je zavražděn a v zemi zavládne bezpráví. Dokonalé podmínky pro Vladova nepřítele, který usiluje o život všech jeho blízkých.

Co platí pro styl Trůnu pro mrtvého, dalo by se říci i o Krvavém býlí. Jak pomalu opouštíme klidné vody inspirace doloženými historickými událostmi, a vydáváme se na rozbouřené moře autorčiny imaginace, máme příležitost žasnout, jak smysluplnou mozaiku dokázala vystavět přes propasti staletí.

Vlčí píseň Jenny NowakVlčí píseň (Netopejr 2005)

Vysoko v Karpatech, na Poenari, vyrostl poslední potomek Draculova rodu, Xandra. Když přijde čas, aby se vdala, požádá o její ruku pro svého syna kyjevský kníže. Xandru čeká dlouhá cesta a Vladovi dělá potíže zůstat pouze jejím poručníkem. Navíc se zdá, že kyjevský vladař taky leccos skrývá.

Tento příběh je v celé draculovské sérii nejpodobnější romantické platformě. Historie se smrskla, dobrodružství sice zůstává, ale děj se točí převážně kolem milostného dilematu. Přesto si drží svou čtivost a temnotu ve stejné míře jako romány předešlé.

Pozdní host Jenny NowakPozdní host (Netopejr 2008)

Po napadení mocnějším upírem se těžce zraněný Vlad ukrývá téměř čtyři století pod zemí, v náruči smrtícího spánku. Po probuzení je téměř šokován, jak se svět proměnil. Ten nový ho současně zajímá i odpuzuje. Kníže stojí před výzvou, jak se s tímto světem smířit a jak v něm obstát.

Jak se Dracula blíží k naší době, jeho nesmrtelnost ho tíží stále více. Nemá nic společného ani s emosexuály, jak dnes umění upíry prezentuje, a už se nepodobá ani prastaré, po krvi lačnící bestii. Tatam je krutost, se kterou potíral Turky i jiné nepřátele. Zbyla jen únava a nikdy nekončící bolest. Jeho neživot je jen řetěz ztrát a všechno kolem se příliš rychle mění.

Rozesmátá smrt Jenny NowakRozesmátá smrt (Netopejr 2002)

Životní pouť knížete pokračuje v 19. století na dvoře ruského cara. Tam je totiž možné získat důstojnickou hodnost a opět zasévat strach do řad nenáviděných Turků. Po válce si Vlad uvědomuje, že život mezi lidmi pro něho není možný a kupuje středověké opatství v Londýně. Tam tou dobou žije nejen Bram Stoker, ale i Mina Murryová a ostatní ze známé party upírobijců. Van Helsing samozřejmě nesmí chybět.

V tomto románu Jenny Nowak odolává a nenechává se strhnout k snadné líbivosti a senzaci. Příběh je tak civilní, jak jen je to možné a to má velký podíl na jeho velice reálném vyznění. Neokázalost a upřímnost je ostatně dalším z rysů jejího autorského rukopisu.

Nemrtvý 2 Jenny NowakNemrtvý (Mht 1994; Netopejr 2006)

Na Vladovi se začínají podepisovat století. Už má stěží sílu vést svou nemrtvou existenci. Další ranou pro jeho opotřebované srdce je smrt jeho životní lásky. Kníže se však nechce s její ztrátou smířit, naději vkládá do víry v reinkarnaci a sází na to, že má všechen čas světa. Rozhodne se změnit působiště. Za svůj cíl volí Ameriku a na její půdu vstupuje jako Bela Lugosi.

Toto je čtenářsky nejoblíbenější část draculovského cyklu. Není to jen atraktivním obdobím Vladovy existence a obratností, se kterou Jenny dokázala využít spekulace, kolující napřed kolem Maxe Schrecka (představitele Orlocka z expresionistického Nosferatu, symfonie hrůzy), později pak kolem Bely Lugosiho. Síla této knihy je ještě umocněna vyznáním paní Nowak a osvětlením jejího zájmu o tuto tématiku. Díky němu se kniha stává povinnou položkou do sbírky každého čtenáře, kterému není vampýrská tématika lhostejná.

Stín anděla Krvavá historie Jenny NowakStín anděla (Mht 1997)

Sledujeme osudy hororové hvězdy Borise Karloffa na vrcholu jeho kariéry. Mohl by si užívat plody své slávy, je však pronásledován vizemi, které začaly po smrti jeho poněkud výstředního přítele Bely Lugosiho.
Tento příběh je prakticky jediný z celého cyklu, který je vhodný ke čtení pouze v kontextu s ostatními díly. Je tak trochu pietně vzpomínkový a snad nadzdvihuje cípek opony, která už téměř celé století skrývá přesné okolnosti vztahu Lugosiho a Karloffa.

A takto jsme knížete prozatím opustili. Jeho tělo spočívá pod chladným náhrobkem. Nebo snad ne? Najde se něco, co ho vzkřísí a dokáže udržet při životě? Já doufám, že ano.

Ale nejen Vladem Napichovačem živ jest vampýrofil. A i Jenny Nowak si sem tam od velice osobní příběhové linie odskočí i k jiným upírům. Ne, že by tyto její knihy nějak ztrácely na kvalitě. V naléhavosti výpovědi o navázání kontaktu a porozumění mezi člověkem a monstrem jsou možná ještě silnější.

Jiná rasa Jenny NowakJiná rasa (Apsida 1997; Netopejr 2007)

Tento příběh je inspirován kosterními nálezy z roku 1966, kdy bylo v Čelákovicích odkryto pohřebiště pocházející pravděpodobně z jedenáctého století a obsahující kosterní pozůstatky několika neobyčejně vysokých, štíhlých mladých mužů, jejichž protáhlé lebky se vyznačovaly bezvadným chrupem s atypickými devátými zuby a se špičáky přesahujícím linii prvních stoliček a řezáků až o 9 mm. Hroby navíc nesly zřetelné stopy protivampyrického zásahu.
Archeologové a antropologové vše zaznamenali, avšak dospěli k závěru, že kosterní materiál nevybočuje z běžného průměru.

Jenny Nowak se pokouší rekonstruovat příběh, který se v Čelákovicích mohl v 11. století odehrát.

Smích šakalího boha Erbová Jenny NowakSmích šakalího boha (1998; Apsida 2002) a volně navazující Pláč prokletého krále (Apsida 1999) jsou mistrovskou ukázkou mixu historického románu ze starého Egypta a románu upírského. Troufám si tvrdit, že svět ještě nikdy nepopatřil na tak jiskřivou esenci, zrozenou ze žhavého slunce a hlubin temnot. Příběh se odehrává za doby faraóna Achnatona a jeho syna Tutanchamona. A možná odpovídá i na otázky, proč musel Achnaton zemřít tak mladý a proč je jeho hrobka prokletá. Druhý díl vypráví o Tutanchamonovi, velké lásce a přátelství, která snad má tu moc, zlomit strašnou kletbu.

Pláč prokletého krále Erbová Jenny NowakProzatím posledním beletristickým počinem Jenny Nowak je Loď v písku (Metafora 2007). V dávné Llemurhey je čas od času vybrán nový nesmrtelný, nositel tajemství rodu. Tím nejčerstvějším je Axbim, který jako jediný přežije smršť času, která smete celou jeho epochu. Axbim se ocitá v Egyptě 400 let po Kristu. Zatímco se smiřuje se svým novým životem, němá otrokyně Aleyka prchá před svým násilnickým pánem. Ten, kdo jí zachrání život není člověk, ale Noční lovec, tvor, který se živí lidskou krví…

Loď v písku Jenny NowakTento příběh se v kontextu zbylé tvorby Jenny Nowak jeví jako nejslabší. Přesto v něm čtenář najde velice silné momenty, na které není jednoduché zapomenout.

Autorka ovšem nenechává zahálet ani své další koníčky a znalosti. Kromě již zmíněné beletrie se už pustila na „tenký led“ literatury duchovní. Sepsala pro své čtenářky (ale čtenáři se také nemusí obávat) „veselou i vážnou knížku pro dámy všeho věku, ale nejen pro ně, o tom, jak jdou magie a čarování dohromady s moderním světem“ – Čarodějka po česku (Metafora 2004; Metafora 2008). Takových knih už bylo vydáno hodně. Proč by si čtenář měl vybrat právě tuhle? Pro ctitele Jennina psaní je to jasná volba. Ti, co ještě nemají k autorce citový vztah, by mohli tuto „příručku“ zvolit pro její laskavý humor, nadhled a hlubokou lidskost, která je ještě patrnější než v románech.

Čarodějka po česku Jenny NowakTřešničkou na dortu v autorčině tvorbě je pak jakýsi průvodce po Draculových stopách z cest po Rumunsku. Vyšel v tak malém nákladu, že už se nedá prakticky sehnat a pokorné autorce tohoto článku její výtisk někdo nevrátil (ať je zatracen a navěky se smaží v pekle!). A aby bylo jasné, že se Jenny Nowak jen tak něčeho nezalekne, je třeba doplnit i informaci o tom, že z jejího pera povstal také Conan a brány času. Toto dobrodružství napsala pod jménem Dakh Hunter, což je jméno vampýrské entity z jejího dvojdílného egyptského románu.

Pokud tedy máte rádi nemrtvé spoluobčany, zapomeňte na chvilku na všechny ty „cool“ akční zubatce. Chcete-li se skutečně dotýkat mysli nemrtvého, dejte šanci Jenny Nowak. Té tiché dámě s pozoruhodně vzdálenýma očima. Dívá se zpátky skrze dlouhé věky a zasněně naslouchá vánku, co vane v kopcích kolem Poenari.

ZDROJE:

Přidat komentář