RECENZE: Ondrej Herec, Dobre organizovaný netvor

Článek od: pagi - 21.09.2011

V této publikaci Ondrej Herec shrnul své články a přednášky na dvě velká témata. Dobre organizovaný netvor jsou úvahy o tom, jak fungují organizace - společnost, firmy, církve, cokoliv vás napadne. Ondrej Herec nestuduje organizace - alespoň to není jeho primární cíl. Z fantastiky vytahuje nejrůznější pohledy na organizace, komentuje je a dává do kontextu se skutečností, ale mnohem častěji je srovnává s jinými produkty fantastického žánru na totéž téma. Ukazuje nám, jak se organizace stává bytostí - tedy entitou, která je schopna vlastní samostatné existence, dokonce existence nezávislé na těch, kteří tuto organizaci stvořili a vložili do ní sebe samotné. A nezřídka se taková organizace stává vyšší bytostí - vyšší v tom smyslu, že lidé jsou pro ni něco nepodstatného, asi jako my se považujeme za vyšší bytosti, než jsou mravenci, a podle toho se také k nim chováme. Zrovna tak se dobře organizovaný netvor chová k nám, nejsme pro něj nic víc, než mravenci. Vlastně jsme - mravenci ho neohrožují nevhodnými zásahy... Na závěr této části se pak věnuje tématům, které s organizacemi souvisejí - ať to je způsob, jakým si organizace vychovávají naše děti, či o těch, kteří žijí na okraji společnosti a jsou nějakým způsobem vymezeni proti systému - ať to jsou upíři nebo Xena.

Metamorfózy človeka v (post)modernej fantastike je pak druhá část této publikace. Je to přehled, kterému do encyklopedického záběru schází jediná věc - prostor, proto také se soustředil na relativně úzké téma a je na čtenáři, aby si uvědomil, jak autorovy úvahy navazují na historický vývoj žánru. Ondrej Herec tu, podobně jako v předchozí části, kombinuje srovnávání fantastických děl mezi sebou i s naší realitou a jejím vnímáním. Přestože existuje několik kultovních děl, kterých se samozřejmě ve svém textu dotýká (Matrix, Vetřelec), zdaleka se neomezuje na špičku ledovce. Témata jako kyborgizace člověka, feminizmus, mimozemšťané či fantomatika rozebírá s razancí chirurga - a zároveň ukazuje, jak se tu projevuje dnes tolik oblíbený relativizmus.

Ondrej Herec je člověk všestranného nadání a rozsáhlé erudice, chodící encyklopedie literatury nejenom fantastické. A tyto encyklopedické znalosti nejenom nosí, ale dokáže s nimi velmi zručně pracovat, vyhledávat souvislosti mezi nimi, nalézat konotace i kontrasty, stavět známá fakta do neobvyklých, ale velmi přesných a názorných souvislostí. Jeho přednáška vydá za hodně tlustou knihu, a i jenom projít prameny, použité pro tuto publikaci, by normálnímu čtenáři zabralo celý rok. A stejně by nám to nestačilo k tomu, abychom napsali něco i jen vzdáleně připomínajícího Ondrejovy texty. Právě proto ale také není jeho dílo - stejně jako ty předchozí - jednoduchou literaturou, vyžaduje poučeného čtenáře nebo alespoň čtenáře hledajícího poučení.

Hodnocení: 100 %.

Dobre organizovaný netvor / Herec, Ondrej
Vydavateľ: Literárne informačné centrum
Vydanie: 1
Rok vydania: 2010
ISBN: 978-80-89222-73-5
Rozmery: 135 x 230 mm
Väzba: tvrdá
Počet strán: 233
Cena: 7.30 € / 220 Sk

(ve zkrácené  podobě vyšlo v časopise Pevnost 2011/03)

Přidat komentář