CENY: Nový ročník Ceny Karla Čapka se rozbíhá

Článek od: Aquila - 24.10.2011

Československý fandom vyhlašuje 31. ročník literární soutěže Cena Karla Čapka.

Své práce žánru sci-fi, fantasy nebo hororu s fantastickými prvky psané česky nebo slovensky zasílejte v elektronické formě nejlépe emailem, možno též na CD, DVD či disketě, a současně ve čtyřech čitelných papírových kopiích (anonymní výtisky bez uvedení jména autora, doporučená velikost fontu alespoň 12) na adresu administrátora:

Jiřina Vorlová, Mariánská 401/41, 142 00 Praha 4 - Lhotka (e-mail AQUILA@ALTAR.CZ nebo AQL@SEZNAM.CZ)

Do obálky prosíme přiložte:

  1. průvodku obsahující vaše jméno, přesnou adresu, kontaktní email, telefon a názvy všech zaslaných soutěžních prací – u povídkových kategorií lze soutěž obeslat nejvýše dvěma pracemi v každé kategorii, kategorie novela je omezena na jediný příspěvek od autora. Můžete uvést i orientační počet znaků (včetně mezer). Kontrolu přesného počtu znaků a zařazení do příslušné kategorie podle rozsahů uvedených níže provede administrátor.
  2. čestné prohlášení (vlastnoručně podepsané), že soutěžní práce dáváte k dispozici organizátorům soutěže pro jedno otištění bez nároku na honorář.

Upozorňujeme na omezení počtu prací od jednoho autora a na povinnost zasílat jak papírovou, tak elektronickou formu práce. Rozhodně však nelze považovat za elektronickou kopii oskenovaný text jako sled obrázků či formát PDF. Nejvhodnější je formát DOC z Microsoft Wordu, RTF, ODT  či prostý TXT (v rozumném kódování).

Do soutěže nemohou být zařazeny práce, které se již zúčastnily některého z předchozích ročníků, byly již publikovány v oficiálních tiskovinách či na internetu nebo jsou současně přihlášeny v jiné soutěži celostátního významu!

Vymezení soutěžních kategorií je následující:

  • mikropovídka – max. 9 000 znaků (včetně mezer)
  • krátká povídka – 9 001 až 30 000 znaků
  • povídka – 30 001 až 90 000 znaků
  • novela – 90 001 až 450 000 znaků
  • Práce delší 450 000 znaků (včetně mezer) nebudou do soutěže zařazeny.

O přesném zařazení do kategorie rozhoduje administrátor soutěže.

Uzávěrka tohoto ročníku soutěže je 30. listopadu 2011. Práce doručené po tomto termínu budou po dohodě s autorem zařazeny do následujícího ročníku. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na Parconu 2012 v Bratislavě.

Bližší informace podá administrátor nebo je lze najít na http://www.fandom.cz/.

Tolik oficiální vyhlášení. Poměrně obšírné neformální pojednání shrnující zkušenosti z mého dosavadního administrování najdete na www.fandom.cz v sekci CKČ v článku Několik rad a doplňujících pokynů... Níže uvedu jen ty nejdůležitější informace a zmíním se o problémech, s nimiž se potýkám opakovaně. Na uvedeném webu rovněž najdete seznam přihlášených příspěvků – pokud jste svou práci již poslali, zkontrolujte si, zda je do seznamu zanesena a má v tabulce ve všech třech sloupcích uvedeno Ano, tedy že všechny náležitosti jsou v pořádku.

Práce se rozdělují do kategorií podle počtu znaků, a to včetně mezer (rozsahy jsou uvedené výše). Do povídkových kategorií lze přispět dvěma pracemi, novelu lze poslat jen jednu. Nejste-li si kategorií jisti, můžete mi poslat soubor a já vám ho otestuju.

Ujistěte se, že váš příspěvek nebyl nikde publikován, a to ani na webu ani v rozhlase.

Dbejte na čitelnost a výběr vhodného fontu. Doporučená je velikost nejméně 12 a řádkování 1,5, ale některé fonty, například Calibri, se jeví opticky menší. Zůstávejte proto raději u klasiky – Times New Roman pro milovníky patkového písma, Arial pro bezpatkové. Elektronická verze i papírový výtisk by měly mít ten samý vzhled.

Název díla je jeho nedílnou součástí, pište ho tedy do textové části, nikoli třeba jen do záhlaví. Nepoužívejte příliš sofistikované funkce svého editoru (například členění do oddílů s různými záhlavími), jiné editory a jiné systémy je podporovat nemusejí, takže v dokumentu způsobí chaos.

Do textu souboru nikam nepište své jméno (příspěvky jsou anonymní) a stránky číslujte.

Berte ohled na velikost souboru. Nevkládejte do textu zbytečně grafiku ani obrázky, používejte černý tisk na bílém podkladu a raději se vyvarujte i stínování a šedi. Potřebné mapy a náčrty přikládejte jako samostatné soubory (komprimované – gif, jpg, png).

Nezapomeňte na průvodní materiály – čestné prohlášení vlastnoručně podepište.

Elektronickou verzi mi pošlete co nejdříve mailem (a raději i průvodku), s ní mám nejvíce práce. Papírový výtisk mohu do desek vložit na poslední chvíli, ale zatřídit soubor do kategorie a zkonvertovat ho pro porotcovské cédéčko musím včas. Navíc ze souboru se dá příspěvek vytisknout, když se papírová zásilka zatoulá. Ostatně, zahraničním účastníkům jsem ochotna soubory vytisknout, aby nemuseli platit horentní poštovné, když mě o to požádají. Pražáci si se mnou mohou domluvit i osobní předání. Uzávěrka 30. 11. 2011 znamená datum doručení příspěvku, nikoli odeslání poštou!

Budete-li příspěvky posílat až v předvečer uzávěrky, prosím, dejte mi vědět předem, kolik jich mám očekávat a v jakých asi kategoriích. Nestane se tak, že by příspěvek nechtěně skončil v nějakém spamovém koši.

A nakonec to nejdůležitější: kontakty. E-mail AQUILA@ALTAR.CZ, poštovní adresa Mariánská 401/41, 142 00 Praha 4 - Lhotka

Těším se na vaše příspěvky!

Přidat komentář