CKČ: Poslední výzva autorům CKČ!

Článek od: Aquila - 23.11.2011

Chcete vyhrát Mloka, Pulce či jinou obojživelnou havěť? A už jste poslali svůj příspěvek do Ceny Karla Čapka? Ještě ne? Pak máte nejvyšší čas! Uzávěrka je již 30. listopadu a do té doby potřebuju texty skutečně mít.

V pátek 2. prosince se totiž příspěvky odvážejí do Brna na Fénixcon, kde si je rozeberou porotci, a do té doby je samozřejmě třeba balíky zkompletovat a připravit porotcovská cédéčka. Mám na to všechno jeden den, takže budu nucena ve středu 30. listopadu o půlnoci udělat za příjmem prací do letošního ročníku CKČ tlustou čáru. Prosím, počítejte s tím.

Poměrně obšírné pojednání shrnující zkušenosti z mého dosavadního administrování najdete na www.fandom.cz v sekci CKČ v článku Několik rad a doplňujících pokynů... Níže uvedu jen ty nejdůležitější informace a zmíním se o problémech, s nimiž se potýkám opakovaně. Na uvedeném webu rovněž najdete seznam přihlášených příspěvků – pokud jste svou práci již poslali, zkontrolujte si, zda je do seznamu zanesena a má v tabulce ve všech třech sloupcích uvedeno Ano, tedy že všechny náležitosti jsou v pořádku.

Práce se rozdělují do kategorií podle počtu znaků včetně mezer.

  • Mikropovídka – max. 9 000 znaků včetně mezer
  • Krátká povídka – 9 001 až 30 000 znaků
  • Povídka – 30 001 až 90 000 znaků
  • Novela – 90 001 až 450 000 znaků

Do povídkových kategorií lze přispět dvěma pracemi, novelu lze poslat jen jednu. Nejste-li si kategorií jisti, můžete mi poslat soubor a já vám ho otestuju.

Ujistěte se, že váš příspěvek nebyl nikde publikován, a to ani na webu ani v rozhlase.

Dbejte na čitelnost a výběr vhodného fontu. Doporučená je velikost nejméně 12 a řádkování 1,5, ale některé fonty, například Calibri, se jeví opticky menší. Zůstávejte proto raději u klasiky – Times New Roman pro milovníky patkového písma, Arial pro bezpatkové. Elektronická verze i papírový výtisk by měly mít ten samý vzhled.

Název díla je jeho nedílnou součástí, pište ho tedy do textové části, nikoli třeba jen do záhlaví. Nepoužívejte příliš sofistikované funkce svého editoru (například členění do oddílů s různými záhlavími), jiné editory a jiné systémy je podporovat nemusejí, takže v dokumentu způsobí chaos.

Do textu souboru nikam nepište své jméno (příspěvky jsou anonymní) a stránky číslujte.

Berte ohled na velikost souboru. Nevkládejte do textu zbytečně grafiku ani obrázky, používejte černý tisk na bílém podkladu a raději se vyvarujte i stínování a šedi. Potřebné mapy a náčrty přikládejte jako samostatné soubory (komprimované – gif, jpg, png).

Nezapomeňte na průvodní materiály – čestné prohlášení vlastnoručně podepište.

Elektronickou verzi mi pošlete co nejdříve mailem (a raději i průvodku), s ní mám nejvíce práce. Papírový výtisk mohu do desek vložit na poslední chvíli, ale zatřídit soubor do kategorie a zkonvertovat ho pro porotcovské cédéčko musím včas. Navíc ze souboru se dá příspěvek vytisknout, když se papírová zásilka zatoulá (není třeba posílat ji doporučeně, obvykle to znamená den zdržení, protože pro ni musím na poštu). Ostatně, zahraničním účastníkům jsem ochotna soubory vytisknout, aby nemuseli platit horentní poštovné, když mě o to požádají. Stejnou službu pro krátké práce po dohodě poskytnu i obzvláštním opozdilcům, kteří by nestihli výtisky poslat, ale novely v žádném případě na poslední chvíli tisknout nemůžu.

Budete-li příspěvky posílat až v předvečer uzávěrky, prosím, dejte mi vědět předem, kolik jich mám očekávat a v jakých asi kategoriích. Nestane se tak, že by příspěvek nechtěně skončil v nějakém spamovém koši.

A nakonec to nejdůležitější: kontakty. E-mail AQUILA@ALTAR.CZ, poštovní adresa Mariánská 401/41, 142 00 Praha 4 - Lhotka

Těším se na vaše příspěvky!

Jiřina Vorlová

Přidat komentář