ÚVAHA: Kruhy v obilí - predikce

Článek od: Anonym - 06.06.2013

Predikce - neodmyslitelný pomocník a průvodce exaktní vědy a výzkumu, jeden z mnoha, jejichž prostřednictvím je možné zcela bezpečně oddělit exaktní vědu a výzkum od pavědy.

Na schopnosti velmi spolehlivých predikcí se zakládá autorita některých vědeckých oborů, zejména tak zvaných exaktních věd, kde se predikce mohou opírat o předpoklad jediné nutné a dostačující příčiny, čili o předpoklad kauzality (příčinnosti), přesněji monokauzality. Na možnosti predikce jsou založeny přesné aplikace exaktní vědy. Ve vědě uznávané, klasické jsou například velmi přesně predikována veškerá zatmění slunce, i přechody Venuše a Merkura přes sluneční disk.

Rok se sešel s rokem, a česká i světová, vědecká, nevědecká i pavědecká veřejnost, netrpělivě očekává první nálezy kruhů v obilí. Květen je ale poněkud brzo, i když, na některých místech už může být v lánech obilí na později objevený pravidelný obrazec - kruh v obilí - "zaseto". Což znamená, že nad obilím proběhla bouřka, do struktury (rastru) obilovin dopadl blesk, a je tak exponován nejčastěji kruhový, ale i jiný pravidelný interferenční obrazec. Něco se již objevilo v Holandsku v trávě, ale to ještě není "to pravé orechové". Nejdůležitější bude samozřejmě Anglie. Bouřky už nad některými významnými místy proběhly.

Dosavadní výzkum kruhů v obilí byl do značné míry, a někdy téměř od počátku, ovlivněn řadou omylů, velmi subjektivních, neodborných úsudků, a v některých případech dokonce velmi vážných odborných chyb. Takové chyby samozřejmě nikdy nebyly zaviněny omyly profesionálů (míněno především zemědělských), ale výhradně laickým, neodborným a amatérským přístupem samozvaných "odborníků". Mezi jednu z největších chyb patří takzvané "expulsion cavities" a "exploded nodes". Jedno nebo druhé heslo stačí zadat do vyhledavače, i s uvozovkami nebo bez nich, a výsledků se vysype bezpočet i s obrázky. Ve skutečnosti se ale vůbec nejedná o žádné následky jakékoliv energie, jsou to jen zcela přirozené a normální růstové změny stébel a kolének čeledi Lipnicovité (Poaceae), a na polích celého světa i mimo ně (jde kromě obilovin také o všechny traviny) je k nalezení těchto růstových změn milióny miliard každý rok. Stačí jen navštívit nejbližší pole, trávník nebo příkop u silnice. Někdy od růstového stadia 81 dál.

Výroky o "expulsion cavities" a "exploded nodes" také samozřejmě nikdy nevyslovil nikdo, kdo by měl i jen vzdáleně něco společného se zemědělstvím, jsou to jen zcela plané, rádoby-odborné domněnky neználků a diletantů.

Kromě toho, na internetu se nám slézají nejrůznější skupinky podivínů, kteří se snaží vysvětlovat (většinou hlavně sami sobě), že prostřednictvím kruhů v obilí se někdo snaží lidstvu něco sdělit, a nejrůznějšími metodami se potom snaží vysvětlit co. Je to ale jenom vaření z vody. Jakýkoliv obrazec se totiž může něčemu podobat, stejně jako se něčemu může podobat například kterýkoliv mrak. Nikdo ale netvrdí, že se prostřednictvím mraků někdo snaží lidstvu něco sdělit. Naštěstí.

Dosavadní výzkum kruhů v obilí je také nepřetržitým soubojem vědy a pavědy. Příznivci vědy ale nemusí mít strach, věda nad pavědou samozřejmě, jak je jejím milým zvykem, velice slavně a drtivě zvítězí. I když to zatím tak nemusí vypadat. Bude jí to ale, jak je jejím milým zvykem, ještě nějaký čas trvat.

Další škody napáchaly nejrůznější skupiny lidí (mezi ně se řadí i pracovníci jedné nejmenované české hvězdárny), kteří se někdy na pole vydají, a nějaký obrazec tam zhotoví. Výsledkem jejich činnosti je tvrzení - "Kruhy v obilí zhotovují lidé". Je to ale jenom jejich vlastní syndrom, syndrom napodobování, imitování trestné činnosti, v angličtině nazývaný "copycat" (viz, na podobné téma existuje i stejnojmenný film). Snaží se kopírovat i jen pouhou zcela neověřenou domněnku, že kruhy zhotovují lidé.

Jiné takové skupiny nebo jedinci se zase hlásí k autorství nejrůznějších obrazců, které ale ve skutečnosti vznikly zcela samy, přirozeným, přírodním způsobem. Takovými dvěma jedinci byla i proslulá dvojice Doug a Dave, zkráceně D&D, kteří svými obludně hloupými výroky pravděpodobně napáchali v celé historii výzkumu kruhů v obilí největší škody všech dob. Dodatečně se potom pokusili před novináři něco jako pravidelný obrazec - kruh v obilí - vytvořit. Výsledkem jejich několikahodinového pachtění bylo ale něco, co se ani vzdáleně nepodobalo pravým přírodně vzniklým, mnohonásobně zrcadlově symetrickým obrazcům, a do jejich dokonalé pravidelnosti a symetrie mělo opravdu hodně daleko. Každý, kdo měl možnost jejich "výtvor" porovnat s kterýmkoliv do té doby objeveným pravým obrazcem, si mohl nad výsledkem práce těchto dvou primitivů jedině s chutí odplivnout. Doug a Dave byli pravděpodobně dva největší idioti, kteří se kolem problematiky výzkumu kruhů v obilí na celém světě v celé jeho historii vyskytovali. Takhle to dopadá, když dva nezaměstnaní ožralové nemají co na práci. Třeba by pomohlo dát jim aspoň trochu práce, aby tu podporu aspoň za něco brali. Nad chováním některých ožralů se veřejnost alespoň pobaví (viróza). To ale nebyl tento případ. Doug a Dave byli jen smutnou ukázkou smutné skutečnosti, že někteří lidé, kteří se kolem problematiky kruhů v obilí občas motají, jsou nebo byli lidé mimořádně hloupí. Takové jedince ale přitahuje téměř každá senzace, takže se nejedná o nic moc zvláštního. V popisovaném případě vystupují jako velcí hlupáci samozřejmě také novináři, kteří jmenovaným dvěma ožralům jejich těžko uvěřitelná tvrzení sežrali i s navijákem.

Tvrzení, že "když dokážeme kruh v obilí zhotovit my, znamená to, že všechny zhotovují lidé" je ale ve skutečnosti nesmírně slabé a primitivní. Je možné ho zcela bezpečně odkázat mezi výmysly a lži, a to velmi jednoduchým způsobem. Autor tohoto příspěvku, ale samozřejmě i kterýkoliv jiný člověk na světě, by se mohl například vydat do lesa, a během několika málo hodin tam vytvořit kupičku jehličí, která by byla téměř k nerozeznání podobná přírodnímu mraveništi. K něčemu takovému snad není třeba ani zcela pramálo nadbytečné dávky představivosti.

Tvrdit na základě podobné akce, že všechna mraveniště jsou vytvořena lidmi, by mohl opravdu jedině velmi jednoduchý primitiv. Tvrzení, že všechny kruhy v obilí jsou utvářeny lidmi, má ale naprosto stejnou váhu, tedy žádnou. Tohle tvrzení se tedy "soudruhům z NDR" opět velmi nepovedlo.

Následující predikce jsou převzaty ze stránky crop-circles-predictions.htm. Nejsou samozřejmě zdaleka všechny, budou totiž zveřejňovány velmi postupně (i na zmíněné stránce), dalo by se říct "po lžičkách", aby se ze zjištěných a nashromážděných faktů celá naše milá pavědecká veřejnost nepodělala. Pavědeckou veřejností jsou zde míněni především nejrůznější přiznivci parapsychologie, mimozemšťanů, psychotroniky a podobně.

Mapa stránek se nachází na crop-circles-sitemap.htm, kruhy-v-obili-sitemap.htm.

Zde znázorněné predikce jsou jen přibližným, a velmi neúplným vzorkem ze jmenovaných stránek. Zatím pouze dvě z téměř dvaceti. Ani tam ale není zatím vysloveno zdaleka všechno, co bylo v průběhu několika let výzkumu nashromážděno. Časem bude následovat další příspěvek, ale hezky pomaloučku, aby se nám ti nebozí vyznavači pavědy...

1. Kruhy v obilí (samozřejmě jedině ty pravé, genuine), nikdy nevzniknou nikde jinde, než na místech, kde byla předtím bouřka, a kde přesně do místa, kde je kruh v obilí, nebo jakýkoliv jiný symetrický interferenční obrazec později objeven, dopadl výboj blesku. Ke každému přirozeně vzniklému kruhu v obilí, který se v budoucnosti objeví kdekoliv na světě, bude možné následně v databázi najít a přiřadit výboj blesku, který ho vytvořil, exponoval. Je samozřejmě nutné brát v úvahu, že výboj blesku a jeho interference a rezonance, a jim těsně předcházející (až několik málo vteřin) elektrostatické síly (obrovské), které celý obrazec, i všechna někdy uvnitř něho se nacházející spletená a propletená stébla vytvořily, mohly do pole s obilím dopadnout až několik týdnů před tím, než se obrazec stal pozorovatelným. Totéž je samozřejmě možné učinit i v případě všech dosud ve světě nalezených genuine kruhů v obilí. Kdo nevěří, ať tam běží, a těch meteorologů se už konečně zeptá. GPS některých kruhů v obilí z minulosti je možné najít na stránce crop-circles-GPS. Je to sice zatím jen malá část, snad desetina, autor jich má k dispozici téměř dva tisíce, jen nejsou ještě všechny na zmíněné stránce zveřejněny. Ale budou. Kdy? To se zatím neví. Jde pravděpodobně o největší databázi GPS kruhů v obilí, jaká byla kdy na celém světě sestavena. Najdete tam také GPS prvního kruhu v obilí z roku 2013 - USA, Tennessee, i s možností umístit dva letecké snímky přímo do fotografického podkladu terénu v Google Earth, pouhým kliknutím na odkaz KMZ.

Kromě toho (to už by mohla být další predikce): spletená a propletená stébla bude možné na místě najít okamžitě "po explozi", tj po výboji blesku (nedoporučuje se). Vyplatí se alespoň počkat, až bouřka skončí. Vznikají především díky postupnému narůstání elektrostatického pole, kdy se mezi stébly a listy odehrávají děje podobné chování elektroskopu. Mimochodem, dva nejpoužívanější druhy elektroskopů: elektroskop "lístkový" (leaf electroscope) a elektroskop "stéblový". Viz vyhledávače.

Další (druhá, a pro dnešek poslední) predikce se svojí povahou opravdu řadí mezi příspěvky sci-fi. Musíme jí proto odpustit, že bude velmi obtížně prokazatelná. I když, co kdyby?

2. Hledání "jinde", tu i onde

Obrazce, velmi podobné některým kruhům v obilí, které byly někdy v minulosti nalezeny na zeměkouli, bude pravděpodobně dřív nebo později možné nalézt na Marsu.

Samozřejmě nikoliv v obilí, ale v prachu, který povrch pokrývá. Podle dosud zjištěných dostupných skutečností se na povrchu Marsu žádné obilí nenachází. Paroubek se tam za svými kamarády Marťany ještě neodstěhoval, a tak tamní povrch zatím nikdo neobdělává. Dnes už je totiž zcela jisté, že tam k výbojům blesku dochází, jak je možné se přesvědčit prostřednictvím odborných článků, a následně i vyhledávačů. Bude tam proto možné v prachu nalézt jednotlivé kruhy nebo jejich sestavy, jako například na doprovodném obrázku. Možná i složitější interferenční obrazce. Jedinou podmínkou pro jejich vznik, ale hlavně uchování, je, aby prachová bouře, která výboj blesku způsobila, hned celé zasažené území po sobě velmi důkladně "neuklidila". Jako nejslibnější by se proto jevila obdoba jevu, který je zde na zemi nazýván jako "blesk z čistého nebe", a který ve skutečnosti dopadá až několik desítek kilometrů od bouřkového mraku. Nejčastěji se jedná o blesky s kladnou polaritou, o obrovské energii. Takový jev by skutečně mohl v prachu vytvořit útvar velmi podobný kruhu nebo soustavě kruhů v obilí. Podobně jsou zde na Zemi vytvářeny některé kruhy ve sněhu. Pokud je sněhová bouře po sobě hned "nezamete".

Jedna z možností, jak by některý takový obrazec mohl vypadat, je na doprovodné fotografii. Je to útvar z roku 1995, Bishop Sutton, England, 19. června 1995, a byla již nalezena celá řada velmi podobných. Některé další záběry stejného obrazce jsou například na www.temporarytemples.co.uk (Steve Alexander) a www.lucypringle.co.uk/photos (Lucy Pringle).

Velmi přibližný tvar výboje, kterým by mohl být vytvořen, je na další fotografii. Je to elektrický výboj, odhadem 50 - 100 tisíc voltů. Nejčastěji by se ale samozřejmě jednalo o jednoduché osamocené kruhy, od jednoduchého nerozvětveného čárového výboje. Jejich utvoření "v prachu cest" prostřednictvím elektrického výboje (nebo ještě lépe a názorněji soustavou několika rychle po sobě následujících výbojů) je možné velmi jednoduše demonstrovat i zde, u nás, na zeměkouli, "dole". Dokonce i se zcela nepochybnými náznaky interferenčních obrazců.

Nějaké další informace, i predikce, týkající se kruhů v obilí, snad někdy příště, snad brzo. Je toho tam opravdu hodně, a ještě zdaleka ne všechno. Dohromady jich bude už snad něco kolem dvaceti, a časem možná ještě nějaké přibydou. Není vůbec třeba se o čemkoliv rozepisovat zbytečně rozsáhle, raději rozdělit na několik menších částí. A také, proč se zabývat minulostí, když vidíme do budoucnosti? (The seer)

A je vlastně celé nebohé lidstvo na celé odhalení celé pravdy o kruzích v obilí dostatečně připraveno? Příznivci a vyznavači pavědy rozhodně ne.

Vy tedy tvrdíte, pánové, že některé tvrzení není pravdivé? Dokažte to!

To by bylo pro dnešek zatím všechno, a někdy příště, snad brzy, nashledanou.

Předcházející příspěvky je možné, kromě archivu sarden.cz, najít i v odkazech na stránce www.cropcirclesonline.com, anglická verze www.cropcirclesonline.com

Jan Ledecký

Přidat komentář