CENY: Vyhlášení 33. ročníku Ceny Karla Čapka

Článek od: Aquila - 22.10.2013

Nový ročník Ceny Karla Čapka se rozbíhá, první příspěvky již se scházejí a další můžete zasílat do uzávěrky 30. listopadu 2013. V letošním vyhlášení jsou některé novinky – v článku najdete oficiální propozice i řadu doplňujících informací.

Československý fandom vyhlašuje 33. ročník literární soutěže Cena Karla Čapka.

Své práce žánru sci-fi, fantasy nebo hororu s fantastickými prvky psané česky nebo slovensky zasílejte v elektronické formě nejlépe emailem, možno též na CD, DVD či disketě, a současně ve třech čitelných papírových kopiích (anonymní výtisky bez uvedení jména autora) na adresu administrátora:

Jiřina Vorlová, Mariánská 401/41, 142 00 Praha 4 - Lhotka (e-mail AQUILA@ALTAR.CZ nebo AQL@SEZNAM.CZ)

Do zásilky prosíme přiložte:

  1. průvodku obsahující vaše jméno, přesnou adresu, kontaktní email, telefon, datum a způsob platby registračního příspěvku a jeho výši (je možné přiložit kopii ústřižku složenky nebo napsat číslo účtu, ze kterého byl registrační poplatek zaplacen, a variabilní symbol, aby bylo možné platbu dohledat) a názvy všech zaslaných soutěžních prací – u povídkových kategorií lze soutěž obeslat nejvýše dvěma pracemi v každé kategorii, kategorie novela je omezena na jedinou práci od autora. Můžete uvést i orientační počet znaků (včetně mezer). Kontrolu přesného počtu znaků a zařazení do příslušné kategorie podle rozsahů uvedených níže provede administrátor.
  2. čestné prohlášení, vlastnoručně podepsané, že soutěžní práce dáváte k dispozici organizátorům soutěže pro jedno otištění a jedno vydání v e-booku, případně zveřejnění na internetu bez nároku na honorář.

Za každou soutěžní práci je třeba zaplatit registrační příspěvek ve výši 100 Kč, resp. 4 EUR. Platby prosíme provádějte bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu A (nikoli jiným typem poukázky!) na účet u Fio banky, číslo účtu 2500447940/2010 pro platby v ČR, resp. 2500447940/8330 pro platby v SR. Jako variabilní symbol uveďte datum narození ve tvaru DDMMRRRR.

Upozorňujeme na omezení počtu prací od jednoho autora a na povinnost zaplatit registrační příspěvek a zasílat jak papírovou, tak elektronickou formu práce. Rozhodně však nelze považovat za elektronickou kopii oskenovaný text jako sled obrázků či formát PDF. Nejvhodnější je formát DOC, DOCX z Microsoft Wordu, ODT, RTF či prostý TXT (v rozumném kódování).

Do soutěže nemohou být zařazeny práce, za které nebyl zaplacen registrační příspěvek, práce, které se již zúčastnily některého z předchozích ročníků, byly již publikovány v oficiálních tiskovinách či na internetu nebo jsou současně přihlášeny v jiné soutěži celostátního významu!

Vymezení soutěžních kategorií je následující:

  • mikropovídka – max. 9 000 znaků (včetně mezer)
  • krátká povídka – 9 001 až 30 000 znaků
  • povídka – 30 001 až 90 000 znaků
  • novela – 90 001 až 450 000 znaků
  • Práce delší 450 000 znaků (včetně mezer) nebudou do soutěže zařazeny.

O přesném zařazení do kategorie rozhoduje administrátor soutěže.

Uzávěrka tohoto ročníku soutěže je 30. listopadu 2013. Práce doručené po tomto termínu budou po dohodě s autorem zařazeny do následujícího ročníku. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na Parconu 2014.

Bližší informace podá administrátor nebo je lze najít na www.fandom.cz v sekci CKČ.

Tolik oficiální vyhlášení. Poměrně obšírné neformální pojednání shrnující zkušenosti z mého dosavadního administrování najdete na www.fandom.cz v sekci CKČ v článku Několik rad a doplňujících pokynů... (www.fandom.cz). Na webu Fandomu je rovněž seznam přihlášených prací – pokud jste tu svou již poslali, zkontrolujte si, zda je do seznamu zanesena a má v tabulce ve všech čtyřech sloupcích uvedeno Ano, tedy že všechny náležitosti jsou v pořádku.

Jistě vám neuniklo, že tento ročník soutěže je spojen s několika novinkami. Tou nejpodstatnější je zřejmě zavedení registračního příspěvku. Ta myšlenka se zrodila na letošní jarní poradě Fandomu, kde jsme dost dlouho (a dost bouřlivě) diskutovali o možnostech a perspektivách CKČ. Mezi nejrůznějšími náměty a názory se najednou objevil jeden, který zaujal všechny přítomné – nápad spojit účast v soutěži se vstupním poplatkem, nevelkým sice, ale takovým, který by pomohl CKČ získat určitou formu nezávislosti a dal nám i možnost, jak zlepšit kvalitu cen, které úspěšní účastníci dostávají.

Vždyť dosud jsme byli odkázáni na přátelské dary počínaje knihami pro nominované až po obraz pro absolutního vítěze, a pomáhali nám i organizátoři Parconů, kteří se podíleli na některých odměnách pro vítěze a zejména na nákladech na přípravu slavnostního galavečera, vstupné a ubytování.soutěžících i organizátorů soutěže. Každý rok jsme tak měli (zcela oprávněný) pocit, že vykořisťujeme své přátele a kamarády.

Debata okolo tohoto nápadu byla dlouhá a důkladná, probírali jsme nejrůznější pro i proti, a nakonec jsme se dohodli na tom, že s každým přijatým soutěžním textem bez ohledu na kategorii bude spojený stokorunový registrační příspěvek.

CKČ, která je (až na výše zmíněné dary pro odměny) nevýdělečná a finančně nesponzorovaná, se tím posouvá trošičku směrem k poloprofesionalitě – zdaleka nikoliv k profesionalitě, tak domýšliví nejsme, a i k té poloprofesionalitě se budeme ještě nějaký ten ročník propracovávat.

Držte nám palce, ať se to povede co nejdříve.

Druhou je rozšíření poskytnutých práv i na e-book. Média a práce s nimi se vyvíjejí, před lety byla zavedena povinná elektronická verze a právo zveřejnění na internetu, letos k tomu přibyl i e-book. Stále více se totiž setkáváme s požadavky na e-bookovou formu sborníku vítězných prací, takže v budoucnu možná vedle tištěné verze bude vycházet i elektronická, nebo dokonce při současném trendu klesajících prodejů papírových výtisků jen ten e-book.

Poslední, tentokrát už jen opravdu drobnou, změnou je nutnost zaslat pouze tři papírové výtisky místo čtyř. Ale ty tři jsou pořád potřeba. I když stále více porotců používá čtečky a jiná podobná zobrazovací zařízení, dosud je řada těch, kteří mají po celodenní práci monitorů a obrazovek plné zuby a dají přednost klasickému papíru, čtou v dopravních prostředcích, na nudných schůzích nebo v posteli večer před spaním a nemají notebook ani čtečku. A dost často i ti, kteří běžně čtečky používají, často pro závěrečné zhodnocení chtějí na den dva papírové výtisky, s kterými se dá manipulovat, třídit si je na hromádky od těch nejlepších prací, přes druhou garnituru až po nepublikovatelné věci. Ono je něco jiného povídky postupně přečíst a něco jiného potom těch 40 až 50 prací zařadit do pyramidy. často člověk potřebuje do výtisku jen nahlédnout, prolistovat pár stránek, aby si připomněl, o čem to je. A to je, pokud má člověk k dispozici jen soubory, dosti otravné.

Na závěr se už jen krátce zmíním o problémech, s nimiž se potýkám opakovaně. Ujistěte se, že váš příspěvek (ani jeho část nebo málo odlišná verze) nebyl nikde publikován, a to ani na webu ani v rozhlase. Každoročně musím z tohoto důvodu pár příspěvků odmítnout, což je škoda práce mé i vaší.

Dbejte na čitelnost a výběr vhodného fontu. Doporučená je velikost 12 a řádkování 1,5, ale některé fonty, například Calibri, se jeví opticky menší. Zůstávejte proto raději u klasiky – Times New Roman pro milovníky patkového písma, Arial pro bezpatkové. Elektronická verze i papírový výtisk by měly mít ten samý vzhled.

Název díla je jeho nedílnou součástí, pište ho tedy do textové části, nikoli třeba jen do záhlaví. Do textu souboru nikam nepište své jméno (příspěvky jsou anonymní) a stránky číslujte.

Berte ohled na velikost souboru. Nevkládejte do textu zbytečně grafiku ani obrázky, používejte černý tisk na bílém podkladu. Potřebné mapy a náčrty přikládejte jako samostatné soubory (komprimované – gif, jpg, png).

Nezapomeňte na průvodní materiály – čestné prohlášení vlastnoručně podepište.

Elektronickou verzi mi pošlete co nejdříve mailem (a raději i průvodku), s ní mám nejvíce práce. Papírový výtisk mohu do desek vložit na poslední chvíli, ale zatřídit soubor do kategorie a zkonvertovat ho pro porotcovské cédéčko musím včas. Navíc ze souboru se dá příspěvek vytisknout, když se papírová zásilka zatoulá. Ostatně, zahraničním účastníkům a v jiných odůvodněných případech jsem ochotna soubory vytisknout, aby nemuseli platit horentní poštovné, když mě o to požádají. Pražáci si se mnou mohou domluvit i osobní předání. V pátek 6. 12. 2013 už musím mít vše zkompletované a zařazené, protože balíky se vezou porotcům do Brna na Fénixcon.

Budete-li příspěvky posílat až v předvečer uzávěrky, prosím, dejte mi vědět předem, kolik jich mám očekávat a v jakých asi kategoriích. Nestane se tak, že by příspěvek nechtěně skončil v nějakém spamovém koši nebo balík zůstal nevyzvednut na poště, protože jsem nedostala do schránky lísteček s oznámením o uložení zásilky.

A nakonec to nejdůležitější: kontakty. E-mail AQUILA@ALTAR.CZ, poštovní adresa Mariánská 401/41, 142 00 Praha 4 – Lhotka

Těším se na vaše příspěvky!

Přidat komentář