RECENZE: Mikuláš Pešta, Třemšínský drak

Článek od: Jan Procházka - 25.01.2024

Vrch Třemšín v osmi příbězích na pomezí mytologie a historie

Historik Mikuláš Pešta je mimo jiné členem spolku Rosenthal. Ten je známý nejen v LARPerské komunitě, ale i fanouškům krátkých filmů, neboť právě jeho členové natočili filmy Prach a broky a Roh Gondoru. Spoluautorem scénáře prvního z nich je právě Mikuláš Pešta. Třemšínský drak sice není první autorovou knihou, ale je první z těch, které věnuje svému rodnému kraji. Využívá k tomu znalosti získané při dlouholetém studiu historie rožmitálského regionu, jehož je Třemšín neoddiskutovatelnou dominantou. Ale pojďme si o tomto vrchu povědět něco víc.

Třemšín je svou výškou 827 m n. m. nejvyšším bodem jižních Brd a přirozenou dominantou kraje, po dlouhé věky sloužil jako trojmezí. Jižně od úpatí se střetávají hranice Středočeského, Jihočeského a Plzeňského kraje. Na vrcholu se nachází zbytky středověkého hradu a dříve zde stála též dřevěná rozhledna. V období třicetileté války na úpatí stávala skelná huť a v lesním porostu se v době totality rozkládal vojenský prostor obsazený Ruskou armádou. Není proto divu, že již od dob prvního osídlení kraje se Třemšín stal námětem a středobodem mnoha legend a strašidelných příběhů. Často šlo o pověsti o čertech či jiných pohádkových bytostech. Mnohé z historek, které se o tomto vrchu vypráví, však stojí na reálných základech, jen postupem času zmutovaly v urban legendy.

Autor nejen tyto regionální legendy, ale i ověřené události zapracoval do osmi kapitol, v nichž mapuje historii tohoto místa od předslovanského období až po současnost. Vlastně jde o osm nových legend, které stvořil pomocí své imaginace. Žánrově sahají od mytologického vyprávění přes středověkou rytířskou romanci až po takřka hororový příběh. I vyprávěcí styl se kapitola od kapitoly liší. Zatímco v první, O prvních lidech, používá archaický jazyk, v dalších ho postupně opouští. Proto se příběhy o odbojářích skrývajících se v lesích na úbočí Třemšína či takřka hororová kapitola o táborové bojovce čtou mnohem lépe než části věnované dávné historii kopce a kraje s ním spjatého. Na druhou stranu musím uznat, že archaický jazyk více odpovídá daným dějinným obdobím. Bohužel též skoro bez výjimky platí, že M. Pešta události často pouze suše popisuje, což také ubírá na čtenářském zážitku. Tady je vidět takřka nulová redakční práce, stejně jako u překlepů, kterých je v titulu skoro tolik jako v kamenném moři Hřebenec. Naopak pochválit musím ilustrace, jejichž tvůrcem je Cyril Gaja a které jsou ozdobou knihy. Stejně tak jsou sympatické spisovatelovy poznámky k jednotlivým kapitolám. V nich seznamuje čtenáře s historickým pozadím příběhů a zdroji, z nichž při psaní čerpal. Také je hezké, že v knížce najdeme historky též z období třicetileté války či doby obrozenecké. Sympatická je také Peštova snaha neidealizovat hrdiny – a to ani ty, kteří v původních příbězích z politických či nacionálních pohnutek idealizováni byli.

Ve finále je však Třemšínský drak originálním příspěvkem do rodiny publikací mapujících dějiny podbrdského kraje. Fanoušky fantastiky zase zaujme zajímavým zpracováním místních pověstí a urban legend, které v těch osmi kapitolách Mikuláš Pešta pospojoval v zajímavou, byť ne čtenářsky úplně vstřícnou koláž.

Mikuláš Pešta
Třemšínský drak

Vydáno: 2023 , Starý most
1. vydání originálu: 2023
Počet stran: 256
Jazyk vydání: český
Ilustrace/foto: Cyril Gaja
Cena: 359 Kč
 

Přidat komentář