Od Purpurové noci k České válce

Článek od: Karolina Francová - 01.01.2018

Koncem loňského roku vydalo nakladatelství Brokilon novou knihu Karoliny Francové. Autorka se vám prostřenictvím několika textů pokusí svůj svět přiblížit. Dneska vám přinášíme první z nich. 

(Občanská výchova 8 – učebnice pro 8. ročník základní školy, vydalo nakladatelství Chytrá škola, 2020)

Radek Rener, první novodobý český mág, narozen 25. 5. 1980. Kolem roku 2000 publikuje první práce zabývající se potenciálními zdroji magie v přírodě a jejich možným využitím. V roce 2004 si otevírá léčitelskou praxi a kromě léčitelských služeb nabízí i výrobu amuletů na míru a navrhuje ochranné runy. Jeho publikační činnost i výsledky praxe se však setkávají se skepsí v odborných kruzích, to Renera podněcuje k hledání důkazu o existenci magického zdroje v Jizerských horách. Jeho úsilí je korunováno úspěchem v létě roku 2012. Po objevení magického zdroje se Radek Rener stahuje z veřejnosti a navrhuje rituál, který magii aktivuje a umožní mu její využití.

K tomu dochází v noci ze 14. 7. 2014 na 15. 7. 2014. Ve 22.34 se Renerovi podaří magický zdroj otevřít a osvobodit z něj uvězněné magické tvory. Magie se přes Česko přelije během hodiny. Ztráty na životech a škody na majetku jsou obrovské. Podle světla typické barvy, které jev provází, se pro tento okamžik vžije označení Purpurová noc.

Dne 30. 7. 2014 se schází k mimořádnému zasedání parlament a schvaluje změnu ústavy, která svrchovanou moc předává do rukou Radka Renera. Dne 31. 7. 2014 je krvavě potlačen armádní puč. V následujících měsících dojde k celkem osmi neúspěšným pokusům o atentát na Radka Renera. V září 2014 Česko vystupuje z Evropské unie a z NATO a je na ně uvržen systém mezinárodních ekonomických sankcí pro porušování základních lidských práv.

V prosinci 2014 přijímá parlament zákon č. 455/2014 Sb., o hlavním městě Liberci. Na tento zákon navazuje na jaře 2015 budování nového administrativního a vládnoucího centra – Rudé věže v lokalitě Liberecké výšiny. Zákonem č. 11/2015 Sb., o darovací povinnosti, je pro občany Česka zavedena všeobecná darovací povinnost orgánů a tělních tekutin pro účely magického řízení země.

Rok 2015 a v první polovina roku 2016 je typická postupným zhoršováním mezinárodních vztahů. Krize vrcholí 1. července 2016, kdy hranice země překračují spojenecké armády a je vyhlášena tzv. Česká válka, v některých publikacích též označovaná jako Třídenní válka. Během tří dnů jsou spojenecké armády poraženy a v Liberci je podepsána mírová dohoda. Z Česka se stává světová velmoc, která jako jediná kontroluje magii.

Přidat komentář