AKADEMIE: Reforma ASFFH 2012

Článek od: Anonym - 21.11.2011

Akademie science-fiction, fantasy a hororu (http://www.asffh.info/) je nezávislé sdružení odborníků na fantastický žánr, které se již od roku 1995 každoročně na pražském veletrhu Svět knihy oceňuje nejlepší knihy a počiny související s fantastikou za uplynulý rok. Mezi oceněné české a slovenské autory patří Jan Poláček, František Novotný, Juraj Červenák, Ondřej Neff,  Jiří W. Procházka, Miroslav Žamboch a další. Ze zahraničních titulů si prestižní ocenění odnesly například knihy M. Chabona, S. Clarkové, D. Simmonse, P. K. Dicka, Ch. Miévilla, N. Stephensona, A. Sapkowského či N. Gaimana.

Po 15 letech fungování se Akademie rozhodla přikročit k rozsáhlé reformě.

Cílem reformy je především modernizace a profesionalizace Akademie. Proto byli hlasující rozšířeni o odbornou sekci tvořenou knihkupci a žánrovými recenzenty a současně dochází i k úpravám v některých kategoriích.

1) Změny ve struktuře hlasujících akademiků

Od roku 2012 bude ASFFH rozdělena na dvě hlasující sekce: 1) na sekci odbornou, 2) na sekci všeobecnou.

Odborná sekce bude tvořena knihkupci ze žánrových knihkupectví a recenzenty žánrových médií. Takto sekce bude hlasovat ve VŠECH kategoriích, s výjimkou kategorie časopis/web (zde nehlasuje kvůli střetu zájmů většiny hlasujících).

Všeobecnou sekci tvoří všichni dosavadní akademikové. Tato všeobecná sekce NEhlasuje v hlavních knížkových kategoriích (nejlepší sf, nejlepší f, nejlepší původní kniha, nejlepší povídková kniha).

K tomuto reformnímu kroku jsme se uchýlili proto, že v posledních letech řada dřívějších akademiků ustoupila od hlasování, velmi často proto, že cítili potřebu se vyhnout střetu zájmů, a současně proto, že pro vlastní tvůrčí a pracovní činnost nemají čas sledovat knižní produkci v plné šíři.

Proto jsme se hodnocení hlavních knížkových kategorií rozhodli profesionalizovat a svěřit ho těm, kdo z podstaty svého zaměstnání mají komplexní přehled – knihkupcům a recenzentům.

Seznam knihkupectví a médií bude spolu s klíčem, jak budou hlasující vybíráni, uveřejněn na oficiálních stránkách Akademie.

2) Změny v některých kategoriích

  • Kategorie teoretický text je zrušena. Pokud v daném roce vyjde pozoruhodné teoretické dílo, které upoutá pozornost dostatečného počtu Akademiků, mají tito možnost udělit dílu Zvláštní cenu/počin.
  • Kategorie Nejlepší editorje zrušena bez náhrady. Bohužel je zcela nereálné porovnávat práci nakladatelského redaktora, časopiseckého a například jazykového.
  • Kategorie Nejlepší překladatel je změněna na Nejlepší překlad, tedy nehodnotí se člověk, ale konkrétní kniha. Chceme tak dosáhnout stavu, kdy bude mít šanci na ocenění i méně známý překladatel, který perfektně přeloží i třeba jedinou náročnou knihu.
  • Kategorie Nejlepší výtvarník je změněna na Nejlepší obálka/ilustrace, tedy podobně jako u překladu, nehodnotí se člověk, ale konkrétní dílo.
  • Kategorie Nejlepší povídková sbírka a Nejlepší antologie jsou sloučeny do společné kategorie Nejlepší povídková kniha.
  • Kategorie Nejlepší časopis/web bude hodnocena ve speciálním režimu. Bude se udělovat „ob rok“, vždy jeden rok pouze tištěná média, příští rok pouze weby. Snažíme se tímto vyřešit skutečnost, že srovnávání webů s tištěnými médii vždy nakonec dopadne ve prospěch tištěných, a weby tak nemají šanci se umístit.

3) Plány do budoucna

Výše naznačené reformní změny jsou pouze začátkem reformy a uplatní se již při hlasování v roce 2012. Do budoucna však plánujeme vyřešit další problémy a realizovat další nápady.

V budoucnosti se chceme zaměřit především na tyto oblasti:

  • zpřehlednění kategorie Nejlepší povídka
  • zavedení kategorie Cena čtenářů
  • zlepšení financování Akademie
  • a samozřejmě medializace Akademie navenek. Doufáme, že s reformou, profesionalizací a zpřehledněním Akademie se podaří i tento krok.

Jana Jůzlová
Zdeněk Rampas

Komentáře

Přidat komentář